Yangın Algılama ve Erken Uyarı Sistemleri

Yangın algılama ve uyarı sistemleri yangınla mücadelenin en önemli ve kritik aşamasıdır. Yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, yangının kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarından itibaren, tehlikenin algılanmasını saglayıp ilk müdahale aşamasını hızlandırarak can ve mal kaybını önlemek için kurulurlar .
Genel olarak erken uyarı sistemleri, yangının üç karakteristik özelligi olan duman, ısı ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalısır. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için üretilmiş degişik dedektör tipleri mevcuttur. Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmayabilir ve bir arada kullanılmaları gerekebilir. Yangın ihbar sistemleri, dedektörlerinden aldıgı yangın alarmını yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) aktif hale getiren sistemlerdir.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri uygulanış şekilleri itibari ile aşağıdaki gibidir;
1. Analog Adresli İhbar Sistemleri
2. Kablosuz Yangın Sistemleri
3. Konvansiyonel İhbar Sistemleri
T4. ermal Kameralı Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemin üç temel islevi vardır:
1. Bilgi Edindirme
2. Yetkili bölüm veya mercilere yönlendirme
3. Söndürme sistemlerini aktif duruma getirme

YANGIN ALGILAMA
ALGILAMA BAKIM VE İŞÇİLİK