Yangın Tüplerİ ve Dolapları

yangin_tup_dolaplari
Nerelerde zorunludur?
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 94. madde'sinde belirtildiği üzere;
  • • Boyutu 60 m’yi geçen katlarda,
  • • Yüksek binalarda,
  • • Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında,
  • • Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda,
  • • Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan daireleri yangın dolabı yapılması zorunludur.